Prijemni.infostud.com


Studijski program - Nove energetske tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Nove energetske tehnologije

Studijski program Nove energetske tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima za cilj da oformi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa:

 • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju,
 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih sistema, proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, električnih mašina, transformatora, električnih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija,
 • da se osposobi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija,
 • da se studenti osposobe za timski rad.

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije studenti stiču znanja i veštine u oblasti projektovanja, eksploatacije i održavanja elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Završetkom studija student stiče znanje o osnovnim zakonima elektroenergetike; procesima i sistemima transformacija energije; principima proizvodnje električne energije; strukturi elektroenergetskog sistema; funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema; principima projektovanja i proračuna glavnih elemenata električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona; korišćenju električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima; strukturi troškova u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije; principima održavanja elemenata elektroenergetskih sistema i električne opreme industrijskih pogona; osnovnim principima očuvanja okolne sredine; osnovnim principima obnovljivih izvora energije.

Studenti će biti osposobljeni za rad na sledećim poslovima:

 • proračun parametara neophodnih za projektovanje i izbor elemenata elektroenergetskih sistema;
 • eksploatacije i održavanja postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • eksploatacije i održavanja distributivnih postrojenja i mreža, merenja i obračuna utrošene električne energije;
 • pripreme i realizacije programa održavanja i ispitivanja elektroenergetske opreme.
 • učešće u projektovanju, izvođenju i održavanju električnih instalacija i električnog osvetljenja;
 • eksploatacije i održavanja proizvodnih procesa;
 • ispitivanja i održavanja električnih mašina i energetskih pretvarača;
 • proračuna potrošnje pogonske energije i ostalih troškova eksploatacije i održavanja.

Rukovodilac studijskog programa:
dr Aleksandra Grujić
Kabinet: 505

Sekretar studijskog programa:
mast.inž.elektrotehnike i računarstva Milan Jović,
Kabinet: 505

Knjiga predmeta - Nove energetske tehnologije

 

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva