Prijemni.infostud.com


Studijski program - Nove energetske tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Nove energetske tehnologije

Studijski program Nove energetske tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima za cilj da oformi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa:

 • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju,
 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih sistema, proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, električnih mašina, transformatora, električnih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija,
 • da se osposobi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija,
 • da se studenti osposobe za timski rad.

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije studenti stiču znanja i veštine u oblasti projektovanja, eksploatacije i održavanja elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Završetkom studija student stiče znanje o osnovnim zakonima elektroenergetike; procesima i sistemima transformacija energije; principima proizvodnje električne energije; strukturi elektroenergetskog sistema; funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema; principima projektovanja i proračuna glavnih elemenata električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona; korišćenju električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima; strukturi troškova u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije; principima održavanja elemenata elektroenergetskih sistema i električne opreme industrijskih pogona; osnovnim principima očuvanja okolne sredine; osnovnim principima obnovljivih izvora energije.

Studenti će biti osposobljeni za rad na sledećim poslovima:

 • proračun parametara neophodnih za projektovanje i izbor elemenata elektroenergetskih sistema;
 • eksploatacije i održavanja postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • eksploatacije i održavanja distributivnih postrojenja i mreža, merenja i obračuna utrošene električne energije;
 • pripreme i realizacije programa održavanja i ispitivanja elektroenergetske opreme.
 • učešće u projektovanju, izvođenju i održavanju električnih instalacija i električnog osvetljenja;
 • eksploatacije i održavanja proizvodnih procesa;
 • ispitivanja i održavanja električnih mašina i energetskih pretvarača;
 • proračuna potrošnje pogonske energije i ostalih troškova eksploatacije i održavanja.

Rukovodilac studijskog programa:
mr Aleksandra Grujić
Kabinet: 505

Sekretar studijskog programa:
dipl.inž.elek. Milan Ivezić,
Kabinet: 505

Knjiga predmeta - Nove energetske tehnologije

 

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Sistematski pregledi

  Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


 • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

  Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


 • Par saveta pre izbora fakulteta

  S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.