Učiteljski fakultet u Beogradu

Adresa: Kraljice Natalije 43, Beograd Pronađite na mapi

Pripreme za prijemni

PRIPREMA KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U ŠKOLSKU 2014 /2015. GODINU


Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti (koja je eliminatornog karaktera) i prijemni ispit/testove iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture.
Za kandidate za upis na oba smera
  • za učitelje i vaspitače u predškolskim ustanovama, organizovana je pripremna nastava iz svih potrebnih oblasti za prijemni ispit.
Srpski jezik i književnost
Pripremna nastava ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za proveru govornih sposobnosti i polaganje prijemnog ispita, kao i da ihuputi u način polaganja. Nastava iz govorne kulture, gramatike i književnosti realizovaće se kroz 32 časa, u grupama do 25 kandidata.
Nastava će se održavati subotom/nedeljom, počev od 8. marta 2014. godine, a cena pripreme je 16.000 dinara.

Opšta kultura i informisanost

Pripremna nastava ima za cilj da kandidatima predstavi sadržaje relevantne za polaganje prijemnog ispita i da ih uputi u način polaganja ispita. Nastava će se realizovati kroz 10 časova u grupama od 40 kandidata, subotom i nedeljom, počev od 17. maja 2014. godine, a cena je 6.000 dinara.

Fizičke sposobnosti

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate uputi u način polaganja ispita provere fizičkih sposobnosti, da se predstave i vežbaju sadržaji relevantni za procenu fizičkih sposobnosti (sportsko-tehničko obrazovanje, statičke i dinamičke ravnoteže tela, atletika, gimnastika i ritmička gimnastika). Nastava se odvija u ciklusu od 6 časova u grupama od 25 kandidata i to od 2. do 6. juna 2014. godine po utvrđenom rasporedu.
Cena pripreme je 5.000 dinara.

Muzičke sposobnosti
Pripremna nastava ima za cilj da kandidate uputi u način polaganja ispita provere muzičkih sposobnosti, da se predstave i vežbaju sadržaji relevantni za procenu muzičkih sposobnosti (učenje i pevanje pesama – izbor iz dečje muzičke literature i slušni testovi – prepoznavanje i reprodukovanje ritmičkih i melodijskih motiva). Nastava se odvija u ciklusu od 6 časova u grupama od 20 kandidata od 9. do 13. juna 2014. godine po utvrđenom rasporedu, a cena je 5.000 dinara.

Uplate se vrše na tekući račun:

840-1906666-26, model 97, poziv na broj 372299992014.
Zainteresovani kandidati mogu da se prijave za pripremnu nastavu studentskoj službi:
  • do 7. marta, za prve grupe (broj grupa zavisi od broja prijavljenih kandidata) iz srpskog jezika i književnosti;
  • do 16. maja za nastavu iz opšte kulture i informisanosti;
  • do 30. maja za nastavu fizičkih sposobnosti;
  • do 6. juna za nastavu muzičkih sposobnosti.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

početak strane strelica

Anketa

Kako ocenjujete pretragu na našem sajtu?

Lako se snalazim, koristim je svakodnevno
Prilično mi je komplikovana za snalaženje
Uopšte je ne koristim, do sadržaja dolazim drugim putem
Želim da primam najave preko mejling liste

Želim da studiram

TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije