Prijemni.infostud.com
  • Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


    Adresa: Radoja Domanovića 12, Kragujevac


Pripreme za prijemni


Pripremna nastava iz matematike

Institut za matematiku i informatiku organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike.
Nastava počinje 12.03.2016. godine u 11 časova u prostoriji A-II-1. Tokom marta, aprila i maja, nastava će se odvijati subotama u trajanju od 2 sata, sa početkom u 11 časova, a u toku juna u dogovoru sa kandidatima. Nastava če se odvijati do 10 dana pred prijemni ispit.  
Dobrodošli su svi zainteresovani kandidati!
Više informacija o upisu se naći na sajtu Instituta imi.pmf.kg.ac.rs.

Informator

 

Pripremna nastava za biologiju i ekologiju

Pripremna nastava na Institutu za biologiju i ekologiju počinje 26. marta 2016. u 10 h.

Raspored pripremne nastave

Informator

 


Pripremna nastava iz fizike

Pripremna  nastava iz Fizike počinje 12 marta 2016. godine i održavaće se svake  subote  (osim  30. aprila) od 11:00 do 12:30 u Institutu za Fiziku Prirodno-matematickog fakulteta u Kragujevcu. U  toku   pripremne  nastave  biće  rešavani zadaci i test pitanja iz fizike sa prijemnih ispita iz prethodnih godina.

Informator za buduće studente


Pripremna nastava iz hemije

Počinje 12. marta 2016. godine i održavaće se svake subote (osim 30. aprila) od 11:00-13:00 časova na Prirodno-matematičkom fakultetu u prostoriji A-I-21 (prvi sprat, desno krilo).

Raspored pripremne nastave

Informator

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Tehnološko metalurški fakultet - TMF

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA

Univerzitet Singidunum

Studijski programi:

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: