Prijemni.infostud.com
  • Pravni fakultet u Nišu


    Adresa: Trg Kralja Aleksandra 11, Niš


Pripreme za prijemni


Pravni fakultet će u junu ove godine organizovati pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz predmeta Srpski jezik i Istorija. Pripremna nastava će biti organizovana radnim danima i vikendom, s istim fondom časova (40 časova). Radnim danima (ponedeljak-petak) nastava se organizuje u trajanju od dve sedmice, sa po četiri
časa dnevno. Za one kandidate kojima je to prihvatljivije, priprema nastava se organizuje i tokom dva vikenda (subota-nedelja), sa po 10 časova dnevno.


Naknada za pripremnu nastavu iznosi 10.000 dinara (5.000 dinara po predmetu). Kandidati imaju mogućnost da se opredele za slušanje pripremne nastave i samo iz jednog predmeta. Kandidati koji se opredele da slušaju nastavu iz oba predmeta, naknadu mogu platiti i u dve rate – prva rata prilikom prijave, a druga rata najkasnije do početka pripremne nastave. 


Krajem meseca aprila biće istaknut način prijavljivanja za pripremnu nastavu, okvirni raspored nastave i ostali potrebni detalji i informacije.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Pravni fakultet Univerziteta Union

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

Univerzitet Educons

Studijski programi: