Prijemni.infostud.com
  • Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru


    Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi: