Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za poslovne studije - Vršac


    Adresa: Omladinski trg 17, Vršac


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: