Prijemni.infostud.com
  • Fakultet tehničkih nauka u Čačku


    Adresa: Svetog Save 65, Čačak, Čačak


Pripreme za prijemni


Fakultet tehničkih nauka u Čačku i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita neophodnog za upis na fakultet. 

U prvu godinu studija u školskoj 2016/2017. godini Fakultet tehničkih nauka će upisivati kandidate na programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija u trajanju od 4 ili 5 godina. 

Na prijemnom ispitu kandidat polaže jedan od predmeta ponuđenih na studijskom programu za koji kandidat konkuriše. 
Besplatna pripremna nastava održava se subotom na Fakultetu tehničkih nauka i nastavu će izvoditi profesori i asistenti Fakulteta. 

Dodatna pitanja možete uputiti na adresu info@ftn.kg.ac.rs ili telefon 064/852-61-83

Kompletne informacije o upisu na linku UPIS 2016/2017. 

Pripremna nastava počela u subotu 19. marta 2016. godine u 11 sati
Prijavljivanje kandidata za besplatnu pripremnu nastavu vrši se popunjavanjem obrasca na ovoj stranici.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: