Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Medicinski fakultet u Nišu 76(26) 291 189
- Integrisane akademske studije farmacije 109(72) 61 74.00 10 69.48
- Integrisane akademske studije stomatologije 124(72) 49 61.18
- Integrisane studije medicine 391(204) 181 73.76 22 71.64
- Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 14(24) 14 35.66
- Strukovna medicinska sestra - tehničar 120(120) 119 40.26
- Strukovni zubni protetičar 29(24) 24 63.08

Izdvojene ustanove: