Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe integrisanih akademskih studija medicine, stomatologije i farmacije biće organizovana za predmete: Biologija, Hemija i Matematika u trajanju od 60 školskih časova po predmetu.

Novčana naknada za pripremnu nastavu iznosi 20.000,00 dinara po predmetu.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za pripremnu nastavu u ponedeljak 06. i utorak 07. februara u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Službe za nastavu.

Pripremna nastava će početi u subotu, 11. februara 2017. godine - nastava iz hemije od 9,30, a iz biologije i matematike od 12,00 časova.

Žiro-račun fakulteta je 840-1681666-03, poziv na broj 05-5


Izdvojene ustanove: