Prijemni.infostud.com
  • Medicinski fakultet u Nišu


    Adresa: Bulevar Dr Zorana Đinđića 81, Niš


Pripreme za prijemni


Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe integrisanih akademskih studija medicine, stomatologije i farmacije biće organizovana za predmete: Biologija, Hemija i Matematika u trajanju od 60 školskih časova po predmetu.

Na osnovu odluke Saveta Medicinskog fakulteta u Nišu, novčana naknada za pripremnu nastavu iznosi 20.000,00 dinara po predmetu.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za pripremnu nastavu u sredu 17. i četvrtak 18. februara u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Službe za nastavu. Prilikom prijave kandidati su u obavezi da donesu potvrdu o uplati novčane naknade za izabrani predmet. ŽIRO-RAČUN FAKULTETA JE 840-1681666-03, POZIV NA BROJ 05-5.

Pripremna nastava će početi u subotu, 20. februara 2016. godine - nastava iz hemije od 9.00, a iz biologije i matematike od 12.00 časova.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad sv.Elizabete

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi: