Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju


    Adresa: ul.Visokog Stevana 2, Beograd


Pripreme za prijemni


PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2016/17. godini

Pripremna nastava, u skladu sa strukturom prijemnog ispita, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/17. godini, organizovaće se od 21.februara do 15. maja 2016. godine, nedeljom u vremenu od 10:00 do 14:30 časova ( 5 časova ) po sledećem rasporedu:

  • SOCIOLOGIJA – 21.02.2016 – 13.03.2016.godine
  • PSIHOLOGIJA – 20.03.2016 – 10.04.2016.godine
  • BIOLOGIJA- 17.04.2016 – 15.05.2016.godine

Predviđena je da nastava od 20 časova za svaki predmet.
Cena po pojedinačnom programu ( predmetu ) iznosi 7.000,00 dinara.
Kandidat može da sluša jedan, dva ili sva tri predmeta.
Prijava za nastavu iz Sociologije vrši se do 19.02.2016. godine do 12:00 časova;
Prijava za nastavu iz Psihologije vrši se do 06.03.2016. godine do 12:00 časova
Prijava za nastavu iz Biologije vrši se do 03.04.2016. godine do 12:00 časova

Način prijave:

  • Kandidat popunjava Prijavu za pohađanje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/17. godinu;
  • Uplaćuje 7.000,00 dinara, za predmet, na žiro račun Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, Visokog Stevana 2 , broj 840-1787666-66, sa naznakom za pripremnu nastavu;

Popunjeni prijavu i dokaz o uplati dostaviti:

Ukoliko prijavu šaljete mail-om, potrebno je, pored prijave, dostaviti skeniranu uplatnicu

PRIJAVA (.doc)