Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

  • Fakultet medicinskih nauka


    Adresa: Svetozara Markovića 69, Kragujevac


Pripreme za prijemni


DAN OTVORENIH VRATA ZA BUDUĆE STUDENTE

Upoznajte se sa Fakultetom medicinskih nauka na najdirektniji način

SVAKE SUBOTE U APRILU, MAJU I JUNU 2015.
(do prijavljivanja za prijemni)
(osim 11. i 18. aprila i 2. maja)

OD 10 DO 13 SATI
(KLUB STUDENATA – RESTORAN, SUTEREN)

Dolazak se može i najaviti na telefon 034/ 306-800 lok. 121.