Štampaj
   Ovu stranicu ste odštampali sa linka: http://prijemni.infostud.com/?sr=1
   Prijemni.Infostud.com

SAE Institut Beograd
Najveći privatni fakultet za kreativne medije u svetu, koji kao deo Midlseks univerziteta nudi 5 akademskih programa

Šta da upišem?

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

  Fakultet / visoka škola
  Šira / uža oblast
  Mesto
  Vrsta osnivača

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

  Univerzitet
  Fakultet

Prati nas na Twitter-u

Želim da primam najave preko mejling liste

Broj poseta, Septembar 2014:

192.558

Ukupan broj univerziteta: 21

Ukupan broj fakulteta: 164

Ukupan broj visokih škola: 72

Ukupan broj smerova na fakultetima: 720

Ukupan broj smerova na visokim školama: 306

Izdvojene ustanove:

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini, osnovan 2000. godine. Prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa.
Univerzitet Union osnovаn je 2005. godine. Univerzitet nаstoji dа ostvаri što viši kvаlitet obrаzovаnjа studenаtа kаo subjekаtа obrаzovnog procesа i u tom cilju Univerzitet formuliše moderne studijske progrаme i obezbeđuje kvаlitetаn nаstаvnički kаdаr. Studentima Univerziteta Union neće biti teško dа svаkogа dаnа odbrаne svoje zvаnje.
Univerzitet Megatrend ima tradiciju dugu preko 20 godina. Odlikuju nas savremeni studijski programi, izuzetan nastavnički kadar kao i moderne zgrade u kojima se odvijaju studentske aktivnosti. Univerzitet čine 11 fakulteta, 4 visoke škole, Virtuelni univerzitet, Institut zа nove tehnologije i TV Metropolis. Dobro došli u svet prаvog obrаzovаnjа!
Univerzitet u Beogradu je državni univerzitet. Delatnosti kojima se bavi, visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa. U svom sastavu ima 31 fakultet, 11 naučnih instituta, Univerzitetsku biblioteku i 8 centara. Na preko 300 studijskih programa studenti stiču teorijska i praktična znanja.
Univerzitet Educons je osnovan 2008. godine i čine ga 7 fakulteta. Educons priprema buduće lidere koji će voditi svoje firme i organizacije i uspešno upravljati promenama. Naši studenti stoje na liderskim pozicijama u kompanijama iz oblasti finansija, javnih poslova, turizma i sporta. Mi obezbeđujemo put do sigurnog posla kroz kvalitetne studije.

Studije po oblastima

TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije